autonomija stranaka


autonomija stranaka
parties' autonomy
* * *
• party autonomy
• parties' autonomy

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.